088-2428333 info@carclass.nl
Bel: 088-2428333

Verzekering

Car Class Chauffeursdiensten biedt standaard voor al haar klanten een aanvullende verzekering voor iedere rit.

Onze chauffeurs rijden uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, echter door de toenemende drukte zit een ongeluk in een klein hoekje. Onze aanvullende autoverzekering biedt de volgende dekking* bij ongevallen:

Voordeel1

U bent verzekerd tegen cascoschades tot maximaal
€ 12.500,-, los van de verplichte wettelijke aansprakelijkheid in Nederland

Voordeel2

Of het verlies of de vermindering van korting wegens schadevrij-rijden over de eerste drie verzekeringsjaren na de schadedatum wordt vergoed (de zogenoemde no-claim korting)

Voordeel3

U bent verzekerd voor schades in zowel de gehele BeNeLux als in Duitsland

Voorwaarden

De opdrachtgever van een rit is te allen tijde verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering, conform de in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden. Dit is van toepassing op alle ritten die door Car Class Chauffeursdiensten worden uitgevoerd.

 

Uitsluitingen

Voordeel4

Diefstal van het motorrijtuig

Voordeel5

Schades opgelopen tijdens het geparkeerd staan

*Aan de teksten op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor informatie over onze aanvullende autoverzekering kunt u altijd contact opnemen met 088-CHAUFFEUR (088-2428333).

Meer informatie?

Meer informatie over onze aanvullende autocasco verzekering ?

Neem contact op per telefoon 088-CHAUFFEUR (088-2428333) en vraag onze medewerkers.